Katalog

TV stanice

Neograničen broj emitiranja za sve emisije iz ponude za nevjerovatno povoljnu cijenu (cijena za ovu
ponudu, kao i pojedinačne cijene za serijale i emisije možete vidjeti nakon što se registrirate/logirate na ovu
platformu – ako to još niste učinili, onda kliknite OVDJE )
Osim izdavanja pro-računa/fakturu, potpisuje se licencni ugovor za korištenje video materijala ( na ovom
LINKU možete pročitati sadržaj i uvjete sadržane u ugovoru za korištenjeemitiranje emisija, koje su predmet
ovog ugovora).
S poštovanjem,
Katalog

TV Studio7 doo