POGOJI UPORABE

POGOJI UPORABE
I. UPORABA POGOJEV UPORABE

Platforma WEB www.tvmedia7.com je last TV Studio 7 d.o.o. (v nadaljevanju “TV Studio 7”). TV
Studio 7 omogoča uporabo storitev in vsebine spletne platforme www.tvmedia7.com, ki jo ureja ta
Pogoji uporabe (v nadaljevanju “Pogoji uporabe”). Menijo, da vsi tisti, ki uporabljajo www.tvmedia7.com v
kadar koli bodite seznanjeni s temi pogoji uporabe in jih v celoti sprejmite.

V primeru dostopa ali uporabe domene www.tvmedia7.com in vseh povezanih poddomena, pa tudi njihove vsebine (na
Primer: fotografije, avdiovizualna dela, zvok, besedilo, grafika, ilustracije in podatki), aplikacije, programska oprema in storitve, ki
je zagotovljeno z elektronsko komunikacijo ne glede na način uporabe, uporabnik izrecno soglaša brez kakršnega koli
omejitve ali zadržke glede uporabe in uporabe spletnega mesta v skladu s temi pogoji uporabe.

Vsak uporabnik je dolžan redno preverjati pogoje uporabe spletne platforme ali katerega koli njenega dela, da bi to storil
seznanjeni s trenutnimi pogoji uporabe in jih v celoti sprejmemo.

Vsak uporabnik je sam odgovoren za posledice neuporabe teh pogojev uporabe.

TV Studio 7 si pridržuje pravico, da kadar koli brez predhodnega obvestila spremeni te pogoje uporabe
spremembe in ni odgovoren za morebitne posledice, ki bi nastale zaradi te spremembe. Omenjena sprememba stebra
velja z objavo te platforme WEB.

.
TV Studio 7 si pridržuje pravico, da kadar koli prekine vsebino in vse storitve, ki so sestavni del spletne trgovine
brez obveznosti predhodnega obvestila in ni odgovoren za morebitne posledice, ki bi nastale zaradi te spremembe.
Te spremembe začnejo veljati z izdajo te spletne platforme.

V primeru kršitve teh pogojev uporabe si TV Studio 7 pridržuje pravico do spremembe, omejitve ali ukinitve
zagotavljanje storitev spletne trgovine kadar koli brez predhodnega obvestila in to izključno ali delno ali v celoti
omejijo dostop do spletne trgovine in zagotavljanja določenih storitev.

TV Studio 7 ne odgovarja za kakršno koli škodo, ki bi lahko nastala ali je na kakršen koli način povezana z uporabo
storitve, zagotovljene z uporabo te platforme WEB, kot tudi za morebitno škodo, ki bi lahko nastala
ali za katero koli tretjo osebo, povezano z uporabo ali zlorabo, uporabo in vsebino v povezavi z
e-trgovina na WEB platformi www.tvmedia.com

Z uporabo vsebine platforme WEB vsak uporabnik sprejema vsa tveganja, ki izhajajo iz take uporabe.

II. VSEBINA; SOFTWARE; STORITVE IN PRIJAVE INTERNETNE STORITVE

Vso vsebino, ki je prikazana ali je na voljo na spletni strani www.tvmedia.com WEB platforma, tudi tukaj nekaj manjka
ni omejeno na objavljeno besedilo, grafiko, ilustracije, fotografije, avdiovizualna dela, zvok, dokumente, podatke
in informacij se ne smejo reproducirati, distribuirati ali kako drugače uporabljati na kakršen koli način, ki je v nasprotju s temi pogoji
uporabo.

Vsebina, vizualna identiteta, aplikacije in programska oprema platforme WEB www.tvmedia.com, prek katere se prenaša internet
trgovina je zaščitena z določbami Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah, določbami Zakona o industrijskih pravicah
lastništvo tega kazenskega zakonika.

Izrecno je prepovedano spreminjati, objavljati, prenašati, prikazovati, urejati, kopirati ali kako drugače
uporabljajte vsebino, vizualno identiteto, aplikacije in programsko opremo platforme www.tvmedia.com WEB, razen če ni tako
možnost, ki jo zagotavljajo ti pogoji uporabe ali jih je predhodno odobril TV Studio 7.

V primeru nepooblaščene, nepooblaščene ali nezakonite uporabe katere koli vsebine (besedila, fotografij, aplikacij,
programska oprema, avdiovizualna dela) te platforme WEB, si Studio Studio 7 pridržuje pravico zahtevati ali povrniti vse
odškodnine in s tem sprožil civilni ali kazenski postopek pred pristojnimi sodišči zoper pravno in / ali fizično osebo, ki
brez spletnih dovoljenj uporablja spletne storitve platforme WEB www.tvmedia7.com

Kot pogoj za uporabo spletnega mesta se strinjate, da:

 imate najmanj 18 let.
 lahko ustvarite pravne obveznosti.
 Z zakonom ne boste prepovedali uporabe določenih storitev ali izdelkov.
 Na spletni strani ne boste poskušali izvesti nobenega dejanja za nalaganje informacij, pa tudi za sprostitev robotov, pajkov in
druga orodja za prenos.
 vaša uporaba platforme WEB bo vedno skladna s temi pogoji uporabe.
 Opravili boste zakonite nakupe v skladu s pogoji, določenimi v vsaki ponudbi.
 Natančne podatke o sebi boste pustili kjer koli na WEB platformi, kjer pustite podatke.
 Vi ste izključno odgovorni za svoje geslo in njegovo hrambo.

Vsak uporabnik se strinja, da uporaba te WEB platforme sodi pod njegovo odgovornost in diskrecijo ter TV
Studio 7 ne zagotavlja, da bo uporaba platforme WEB neprekinjena brez tehničnih napak, vključno z vsem, vendar
ne omejuje